Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

Chuyển đổi số tại các xã miền núi Thanh Hóa


Những khó khăn lớn nhất của các địa phương miền núi khi thực hiện chuyển đổi số, đó là hạ tầng kỹ thuật thiếu thốn, mặt bằng dân trí và điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều hạn chế. Nhiều hộ dân chưa đủ điều kiện để mua sắm các thiết bị thông minh, hoặc do thói quen sinh hoạt nên chưa quen với việc ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày.


Theo VTV5

Lượt truy cập: 878