Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất


Ngày 14/9, tại thành phố Nam Định, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất.


Theo Báo Nam Định

Lượt truy cập: 1563