Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/09/2023

Mục tiêu của phát triển kinh tế số, xã hội số là làm cho người dân hạnh phúc hơn


Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số Nguyễn Mạnh Hùng: "Mục tiêu của phát triển kinh tế số là làm cho người dân giàu có hơn. Mục tiêu của phát triển xã hội số là làm cho người dân hạnh phúc hơn nhờ công nghệ số. Đây là mục tiêu quan trọng, bất biến trong quá trình phát triển kinh tế số của Việt Nam. Các công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo, phải được sử dụng một cách đúng đắn, có đạo đức để hướng tới thực hiện những mục tiêu vì con người."


BBT

Lượt truy cập: 948