Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Quản lý doanh nghiệp không?

Kết quả ( 53 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 16 lượt bình chọn )
30.19 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
5.66 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
11.32 %
Chưa hài lòng ( 28 lượt bình chọn )
52.83 %