Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế không?

Kết quả ( 20 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
50 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
25 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
15 %
Chưa hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
10 %