Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Pháp chế không?

Kết quả ( 32 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 15 lượt bình chọn )
46.88 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
6.25 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
9.38 %
Chưa hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
37.5 %