Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Pháp chế không?

Kết quả ( 36 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 18 lượt bình chọn )
50 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
5.56 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
8.33 %
Chưa hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
36.11 %