Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không?

Kết quả ( 228 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 29 lượt bình chọn )
12.72 %
Hài lòng ( 15 lượt bình chọn )
6.58 %
Bình thường ( 10 lượt bình chọn )
4.39 %
Chưa hài lòng ( 174 lượt bình chọn )
76.32 %