Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành không?

Kết quả ( 98 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 44 lượt bình chọn )
44.9 %
Hài lòng ( 14 lượt bình chọn )
14.29 %
Bình thường ( 7 lượt bình chọn )
7.14 %
Chưa hài lòng ( 33 lượt bình chọn )
33.67 %