Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành không?

Kết quả ( 82 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 33 lượt bình chọn )
40.24 %
Hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
14.63 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
7.32 %
Chưa hài lòng ( 31 lượt bình chọn )
37.8 %