Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Công nghệ thông tin không?

Kết quả ( 51 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 24 lượt bình chọn )
47.06 %
Hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
15.69 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
7.84 %
Chưa hài lòng ( 15 lượt bình chọn )
29.41 %