Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Thông tin đối ngoại không?

Kết quả ( 30 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
36.67 %
Hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
23.33 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
10 %
Chưa hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
30 %