Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Thông tin đối ngoại không?

Kết quả ( 27 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
37.04 %
Hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
25.93 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
11.11 %
Chưa hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
25.93 %