Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Tần số vô tuyến điện không?

Kết quả ( 62 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 28 lượt bình chọn )
45.16 %
Hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
9.68 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
9.68 %
Chưa hài lòng ( 22 lượt bình chọn )
35.48 %