Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 289 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 265 lượt bình chọn )
91.7 %
Hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
2.77 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
1.04 %
Chưa hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
4.5 %