Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam không?

Kết quả ( 22 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
40.91 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
13.64 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
27.27 %
Chưa hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
18.18 %