Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia không?

Kết quả ( 73 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 45 lượt bình chọn )
61.64 %
Hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
15.07 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
8.22 %
Chưa hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
15.07 %