Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia không?

Kết quả ( 68 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 42 lượt bình chọn )
61.76 %
Hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
16.18 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
8.82 %
Chưa hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
13.24 %