Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích không?

Kết quả ( 19 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
47.37 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
5.26 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
21.05 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
26.32 %