Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25/03/2023
Đà Nẵng diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố ATTT trên hệ thống đang vận hành

Đà Nẵng diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố ATTT trên hệ thống đang vận hành

(21/12/2022)

Lãnh đạo Sở TT&TT Đà Nẵng cùng lãnh đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và truyền thông trực tiếp có mặt tại hội trường để giám sát và chỉ đạo hoạt động diễn tập.

An toàn thông tin phải được gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp

An toàn thông tin phải được gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp

(13/12/2022)

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, việc gắn hoạt động bảo đảm an toàn thông tin với chiến lược phát triển doanh nghiệp sẽ giúp tạo lập niềm tin cho khách hàng, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.

 

 

Quảng Ngãi lần đầu tiên diễn tập thực chiến ứng cứu, phòng chống sự cố ATTT

Quảng Ngãi lần đầu tiên diễn tập thực chiến ứng cứu, phòng chống sự cố ATTT

(12/12/2022)

Trong hai ngày, 08 - 09 tháng 12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ TT&TT tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu, phòng chống sự cố về ATTT năm 2022.