Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023
Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

(21/09/2020)

 Từ hôm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hàng ngàn trang web của Israel bị tấn công thay đổi giao diện

Hàng ngàn trang web của Israel bị tấn công thay đổi giao diện

(21/09/2020)

 Hàng ngàn trang web của Israel đã bị thay đổi giao diện vào ngày 21/5 để hiển thị một thông điệp chống Israel. Ngoài ra, cuộc tấn công còn tìm cách truy cập webcam của những người dùng.

Doanh số bán hướng dẫn gian lận trên web đen đang bùng nổ

Doanh số bán hướng dẫn gian lận trên web đen đang bùng nổ

(21/09/2020)

Trên thị trường ngầm, gần một nửa doanh thu có được là từ các hướng dẫn về cách thức lừa đảo qua mạng, nhưng điều may mắn là đa số các hướng dẫn này đều vô dụng.

Hơn 4000 ứng dụng Android làm lộ thông tin người dùng

Hơn 4000 ứng dụng Android làm lộ thông tin người dùng

(21/09/2020)

Hơn 4000 ứng dụng Android sử dụng cơ sở dữ liệu Firebase được lưu trữ trên đám mây của Google “vô tình” làm rò rỉ các thông tin nhạy cảm của người dùng.