Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024
Chữ ký số và chữ ký điện tử khác nhau như thế nào

Chữ ký số và chữ ký điện tử khác nhau như thế nào

(25/11/2023)

Chữ ký số và Chữ ký điện tử là hai loại chữ ký được các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ như hiện nay. Song, thế nào là Chữ ký số, Chữ ký điện tử và tác dụng của từng loại chữ ký là điều mà không phải ai cũng nắm rõ.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

(25/11/2023)

Ngày 22/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Trong đó, bao gồm nội dung 08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử.

Chữ ký số dần trở nên phổ biến

Chữ ký số dần trở nên phổ biến

(23/11/2023)

 Để thích ứng với bối cảnh Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, chữ ký số đang ngày càng trở nên phổ biến và dần thay thế chữ ký trực tiếp.

Hệ thống kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Hệ thống kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

(22/11/2023)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng thành công hệ thống kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa (eSign) theo một chuẩn giao thức chung cho phép dễ dàng kết nối giữa các CA công cộng và ứng dụng sử dụng chữ ký số, các cổng dịch vụ công thông qua API.