Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023
Tiện ích ẩn danh của các mạng xã hội đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng

Tiện ích ẩn danh của các mạng xã hội đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng

(23/06/2023)

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, một thách thức lớn với việc đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng là sự tiện ích ẩn danh, bảo mật cao của các mạng xã hội đang tạo môi trường cho kẻ xấu lợi dụng.

Đề xuất 3 giải pháp khung để phát triển an toàn, an ninh mạng Việt Nam

Đề xuất 3 giải pháp khung để phát triển an toàn, an ninh mạng Việt Nam

(23/06/2023)

Trên cơ sở phân tích 4 xu hướng tấn công mạng nổi bât hiện nay, đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã đề xuất 3 giải pháp khung cần tập trung để phát triển an toàn, an ninh mạng Việt Nam.

Trẻ em dùng 5 - 7 giờ mỗi ngày để vào mạng xã hội

Trẻ em dùng 5 - 7 giờ mỗi ngày để vào mạng xã hội

(23/06/2023)

Kết quả khảo sát cho thấy, trong 3 tháng có 89% trẻ em truy cập và sử dụng internet, trong số này, 87% sử dụng internet hàng ngày. Ngoài thời gian dành cho việc học, trung bình trẻ em thường sử dụng từ 5 - 7 tiếng/ngày vào mạng xã hội...

 

Sắp khởi động đào tạo kỹ năng an toàn thông tin cơ bản trên toàn quốc

Sắp khởi động đào tạo kỹ năng an toàn thông tin cơ bản trên toàn quốc

(23/06/2023)

Theo Bộ TT&TT, một nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực an toàn thông tin quý III năm nay là tổ chức chương trình đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cơ bản trên phạm vi toàn quốc.