Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023
Kaspersky hợp lực với Đông Nam Á về an ninh mạng IoT

Kaspersky hợp lực với Đông Nam Á về an ninh mạng IoT

(23/06/2023)

Mới đây, Kaspersky đã chính thức gia nhập Hiệp hội Internet vạn vật Malaysia (MyIoTA), với sứ mệnh đóng góp vào khả năng phục hồi không gian mạng tốt hơn cho các công ty IoT trong khu vực.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu bảo mật CNTT

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu bảo mật CNTT

(23/06/2023)

Theo Netrix Global, những nhà quản lý an ninh, bảo mật đang vô cùng khao khát có thêm các giải pháp AI vào năm 2023 để giúp họ chống lại bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tăng.

INFOGRAFIC: Kiểm tra lộ lọt dữ liệu cá nhân trên mạng

INFOGRAFIC: Kiểm tra lộ lọt dữ liệu cá nhân trên mạng

(20/06/2023)

Dữ liệu cá nhân là giá trị vô cùng quan trọng của nền kinh tế số. Hầu hết các lĩnh vực đều sử dụng dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu như hành chính, y tế, hình sự, hộ tịch, quốc tịch,...Do đó dữ liệu cá nhân cần phải được bảo mật tối đa.