Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024
Ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực

Ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực

(04/12/2023)

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của CKS, người dùng có thể thực hiện mọi giao dịch một cách nhanh chóng và tiện lợi. Cho dù bạn là kỹ sư phát triển phần mềm hay người quản lý bán hàng, CKS rất cần thiết cho tính bảo mật và tính xác thực dữ liệu của hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, ngân hàng điện tử.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử

Bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử

(04/12/2023)

Việc bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử được quy định rõ tại Điều 5, Luật Giao dịch điện tử 2023 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

(03/12/2023)

 Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Luật Giao dịch điện tử 2023, quy định về các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.

Những điều cần biết về dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023

Những điều cần biết về dịch vụ tin cậy theo Luật Giao dịch điện tử 2023

(03/12/2023)

Dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử là các dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua môi trường mạng nhằm xác minh, chứng thực sự tin cậy trong giao dịch điện tử.