Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/06/2022
Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 chưa phản ánh đúng thực tế Việt Nam

Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 chưa phản ánh đúng thực tế Việt Nam

(19/07/2017)

Đánh giá về báo cáo Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) 2017 mới được ITU công bố, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, qua nghiên cứu, đối chiếu cụ thể, Cục nhận thấy GCI 2017 chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

VNCERT: Tấn công nhằm vào thiết bị IoT sẽ tăng mạnh trong cách mạng công nghiệp 4.0

VNCERT: Tấn công nhằm vào thiết bị IoT sẽ tăng mạnh trong cách mạng công nghiệp 4.0

(18/07/2017)

Theo đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thiết bị kết nối vào mạng Internet ngày càng lớn, các cuộc tấn công nhằm vào thiết bị IoT sẽ gia tăng.

Vĩnh Phúc: Tập trung đào tạo ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT

(17/07/2017)

Vừa qua, Sở TT&TT Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, kiến thức nâng cao về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT trong năm 2017.

An toàn thông tin kỷ nguyên 4.0: Kế hoạch tổng thể và bộ chỉ số đánh giá như thế nào?

An toàn thông tin kỷ nguyên 4.0: Kế hoạch tổng thể và bộ chỉ số đánh giá như thế nào?

(10/07/2017)

Cách mạng công nghiệp 4.0, sự hợp nhất giữa thế giới thực và thế giới ảo tạo thành bởi các hệ thống mạng trên toàn cầu đã và đang thay đổi cách thức sản xuất và tiêu dùng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thông tin.