Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023
Chiến lược không gian mạng quốc gia Hoa Kỳ

Chiến lược không gian mạng quốc gia Hoa Kỳ

(26/09/2020)

Chiến lược không gian mạng quốc gia Hoa Kỳ (National cyber strategy of the United States of America), được Nhà Trắng công bố vào tháng 9/2018, là bản cập nhật đầy đủ đầu tiên sau Chiến lược quốc gia đảm bảo an toàn an ninh không gian mạng (The national strategy to secure cyberspace) năm 2003. Chiến lược mới duy trì nhiều nguyên tắc và ý tưởng trong tài liệu ban đầu, có sự cập nhật về môi trường đe dọa không gian mạng, nghiên cứu và phát triển, bảo vệ hạ tầng mạng trọng yếu và một số chủ đề khác.

Tạp chí An toàn thông tin được tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước từ năm 2020

Tạp chí An toàn thông tin được tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước từ năm 2020

(26/09/2020)

Ngày 30/6/2020, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 trong đó có ấn phẩm Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (Tên tiếng Anh là: Journal of Science and Technology on Information security) của Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

521 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam trong tháng 7

521 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam trong tháng 7

(26/09/2020)

 Đây là số liệu được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT thống kê về tình hình an toàn thông tin (ATTT) tại Việt Nam trong tháng 7/2020.

Nguy cơ tin tặc xâm nhập hệ thống trang thiết bị quốc phòng Mỹ

Nguy cơ tin tặc xâm nhập hệ thống trang thiết bị quốc phòng Mỹ

(26/09/2020)

Ngày 17/6/2020, các nhà nghiên cứu về an ninh mạng tại Mỹ cho biết, tin tặc đã mạo danh các nhà tuyển dụng làm việc cho các hãng sản xuất trang thiết bị quốc phòng khổng lồ của Mỹ (Collins Aerospace và General Dynamics) và sử dụng nền tảng LinkedIn để thâm nhập vào những mạng lưới các nhà thầu quân sự tại châu Âu.