Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Ngân hàng nhà nước ra “tối hậu thư” yêu cầu chuyển sang thẻ chip bảo mật cao

Ngân hàng nhà nước ra “tối hậu thư” yêu cầu chuyển sang thẻ chip bảo mật cao

(26/09/2020)

Đến ngày 31/12/2020, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

SOC-as-a-service: Giải pháp tối ưu cho các tổ chức, doanh nghiệp

SOC-as-a-service: Giải pháp tối ưu cho các tổ chức, doanh nghiệp

(26/09/2020)

 Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC- Security Operations Center) là một giải pháp an toàn thông tin (ATTT) tuy không mới nhưng khá toàn diện và cần thiết với các tổ chức, doanh nghiệp (DN).

An toàn trong chuyển đổi số quốc gia

An toàn trong chuyển đổi số quốc gia

(26/09/2020)

Hệ thống thông tin của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Ðảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Ðể tiến tới một Việt Nam số trong thời gian tới, việc bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay.

Thượng viện Mỹ thông qua Dự luật loại bỏ thiết bị Huawei

Thượng viện Mỹ thông qua Dự luật loại bỏ thiết bị Huawei

(26/09/2020)

Ngày 27/2/2020, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí thông qua Đạo luật Mạng viễn thông an toàn và đáng tin cậy. Theo đó, các cơ quan chính phủ sẽ không được sử dụng quỹ liên bang để mua thiết bị viễn thông từ các công ty được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.