Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/11/2021
6 tỉnh miền Trung diễn tập ứng phó sự cố tấn công vào máy chủ dịch vụ

6 tỉnh miền Trung diễn tập ứng phó sự cố tấn công vào máy chủ dịch vụ

(22/12/2020)

 Có chủ đề “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công hệ thống máy chủ dịch vụ và phá hủy dữ liệu”, diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 của cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 4 vừa được tổ chức tại Hà Tĩnh.

Ngành Công an và tư pháp phối hợp bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

Ngành Công an và tư pháp phối hợp bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

(22/12/2020)

 Hoàn thiện Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan là một nội dung trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam”.  

Đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia khi đào tạo chuyển giao

Đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia khi đào tạo chuyển giao

(22/12/2020)

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, cùng với việc đào tạo các công nghệ mới, quá trình này phải đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quy định của Bộ.

Các phiên họp trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được bảo đảm ATTT

Các phiên họp trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được bảo đảm ATTT

(22/12/2020)

 Tiểu ban An ninh – Y tế ASEAN 2020 đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN lần thứ hai.