Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/10/2021
Doanh nghiệp Việt: Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ là con đường không thể khác

Doanh nghiệp Việt: Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ là con đường không thể khác

(29/12/2020)

Diễn đàn “Từ sống sót đến thịnh vượng” với chủ đề “Vững vàng vượt khủng hoảng” do FPT vừa tổ chức thu hút sự tham dự của gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp (DN) tư nhân hàng đầu của Việt Nam.

Tin tặc công bố có thể bẻ khóa mọi điện thoại iPhone

Tin tặc công bố có thể bẻ khóa mọi điện thoại iPhone

(29/12/2020)

Một nhóm tin tặc nổi tiếng đã công bố phiên bản Jailbreak mới nhất cho phép hệ điều hành iOS của iPhone chạy các tính năng không sẵn có, kể cả phiên bản iOS 13.5 vừa phát hành.

Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng Internet của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng Internet của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(29/12/2020)

 Luật An ninh mạng của Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để đưa một Luật mới ban hành, áp dụng hiệu quả vào thực tế thì các nhà quản lý cần tiến hành công tác nghiên cứu, tham khảo, học tập, rút ra bài học kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới. Từ đó, vận dụng linh hoạt cho thực tiễn đất nước mình. Có như vậy, Luật mới thực sự đi vào cuộc sống.

Định danh, xác thực trên cổng dịch vụ công quốc gia: hướng tới nền tảng định danh điện tử quốc gia

Định danh, xác thực trên cổng dịch vụ công quốc gia: hướng tới nền tảng định danh điện tử quốc gia

(28/12/2020)

Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là một hợp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Việc khai trương Cổng DVCQG vào cuối năm 2019 là một trong những sự kiện nổi bật về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Sau 02 tháng triển khai, đã có trên 44.200 danh tính điện tử được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.