Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021
Khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

Khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

(24/04/2018)

Thông qua công tác giám sát an toàn thông tin mạng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã phát hiện các phương thức mới thực hiện tấn công các lỗ hổng của Drupal thông qua việc sử dụng các mạng máy tính ma với lượng máy tính thành viên lớn. 

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin Drupal

Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin Drupal

(23/04/2018)

Ngày 23/4/2018, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) vừa có công văn khẩn gửi: Các đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;...

Cảnh giác với tin lừa đảo khuyến mại, trúng thưởng trên mạng xã hội

Cảnh giác với tin lừa đảo khuyến mại, trúng thưởng trên mạng xã hội

(25/01/2018)

Qua công tác giám sát và theo dõi tình hình, Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện đang có nhiều chiến dịch tấn công lừa đảo nhắm vào người sử dụng Internet Việt Nam, đặc biệt là những người dùng mạng xã hội Facebook.

Biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger  tại Việt Nam

Biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam

(19/12/2017)

Ngày 19/12/2017, Cục An toàn Thông tin đã có văn bản số  683/CATTT-TĐQLGS  gửi: Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Các Ngân hàng TMCP; Các tổ chức tài chính về các biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam.