Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024

Tích hợp chia sẻ dữ liệu

Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử dự kiến được đưa vào vận hành từ tháng 11

Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử dự kiến được đưa vào vận hành từ tháng 11

(24/12/2022)

 Dự kiến đến tháng 11/2022, ngành Thuế sẽ đưa Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử vào hoạt động để giúp quản lý thuế tốt hơn hoạt động này.

Dữ liệu thông tin giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa đường hàng không

Dữ liệu thông tin giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa đường hàng không

(24/12/2022)

 Thông tin khai báo của doanh nghiệp kinh doanh kho và hãng hàng không trên Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động là nguồn dữ liệu quan trọng áp dụng quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát các chuyến bay, các đối tượng trọng điểm.

Phát triển phân tích dữ liệu tại Hải quan Dominica

Phát triển phân tích dữ liệu tại Hải quan Dominica

(24/12/2022)

 Tại Tổng cục Hải quan Dominica (DGA), phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu từng được coi là “khó khăn và khó có thể thực hiện được”. Khó khăn này là có cơ sở, do một số hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ, khả năng kết nối giữa các hệ thống công nghệ thông tin, khả năng truy cập dữ liệu và chất lượng dữ liệu. Việc phân tích và cung cấp dữ liệu kịp thời không chỉ đối mặt với khó khăn mà còn không nhận được sự hỗ trợ.

Tổng cục Hải quan chia sẻ dữ liệu với nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan chia sẻ dữ liệu với nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn

(24/12/2022)

Tổng cục Hải quan vừa thông báo với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cấp hệ thống phục vụ việc trao đổi, chia sẻ thông tin với nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn.