Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ

Quyết định, đề án, Văn bản chỉ đạo của Chính phủ

12/03/2013 08:33 SA Xem cỡ chữ

STT Số Văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 16/11/2012
2 332/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban toàn quốc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 3/10/2012
3 1034/TTg-KGVX về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 24/07/2012
4 28/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2012 30/01/2012
5 1875/QĐ-TTg về việc thay đổi Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 25/10/2011
6 947/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020" 21/06/2011
7 962/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghềcho lao động nông thôn đến năm 2020" 25/06/2010
8 3862/VPCP-KGVX về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" và họp giao ban Vùng kinh tế - xã hội phía Bắc về Đề án trên 7/6/2010
9 903/TTg-QHQT phê duyệt danh sách Trường tham gia dự án "Chương trình đào tạo nghề 2008" do Chính phủ Đức tài trợ 2/6/2010

 

Lượt truy cập: 1865

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )