Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023
Phê duyệt đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền

Phê duyệt đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền ".vn"

(03/11/2014)

Ngày 23/10/2014 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.vn”. Điều này đánh dấu một chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại Việt Nam một cách an toàn nhất.

Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

(30/10/2014)

Ngày 20/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 -  chính thức ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam.