Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023
VNPT đã sẵn sàng triển khai IPv6 cho thuê bao 4G

VNPT đã sẵn sàng triển khai IPv6 cho thuê bao 4G

(05/02/2018)

Việt Nam đang chuẩn bị chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho toàn bộ hệ thống mạng, dịch vụ Internet theo lộ trình kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT). Là Tập đoàn hàng đầu về VT-CNTT, VNPT đã có sự chuẩn bị kỹ càng cả về cơ sở hạ tầng, giải pháp công nghệ, nhân sự kỹ thuật và kết nối hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới với quyết tâm chuyển đổi IPv6 thành công.

3,6 triệu người dùng Internet Việt Nam đã sử dụng IPv6

3,6 triệu người dùng Internet Việt Nam đã sử dụng IPv6

(18/01/2018)

Trong vài năm trở lại đây, công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam liên tục có những bước tăng trưởng ấn tượng.

Hội nghị triển khai công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018

Hội nghị triển khai công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018

(16/01/2018)

Sáng ngày 16/1/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải, Trưởng Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

VNNIC tổ chức chương trình đào tạo IPv6 chuyên sâu cho SPT

VNNIC tổ chức chương trình đào tạo IPv6 chuyên sâu cho SPT

(15/01/2018)

Từ ngày 8/1 – 11/1/2018, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức chương trình đào tạo IPv6 chuyên sâu cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho SPT trong công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của SPT.