Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/09/2021

Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Phú Yên: 90% số phiếu điều tra đủ điều kiện nghiệm thu

Phú Yên: 90% số phiếu điều tra đủ điều kiện nghiệm thu

(17/09/2021)

Chiều ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bắc Giang: Hoàn thành phiếu đạt yêu cầu 99,07% trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Bắc Giang: Hoàn thành phiếu đạt yêu cầu 99,07% trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(17/09/2021)

Sáng ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Giang.

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên

(14/09/2021)

Chiều ngày 13/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến.

Tiến độ thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tính đến ngày 01/9/2021

Tiến độ thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tính đến ngày 01/9/2021

(10/09/2021)

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đang bước vào giai đoạn nghiệm thu kết quả điều tra các cấp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động điều tra. Các hoạt động hiện nay chủ yếu tiến hành thông qua phần mềm hệ thống cung cấp trực tuyến và trao đổi qua điện thoại, không có hoạt động thực địa để xác minh, đối chiếu nên chất lượng phiếu ở một số địa phương còn có những hạn chế.