Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 19/04/2021
TPHCM tổng điều tra thực trạng gần 295.000 doanh nghiệp để quản lý sát thực tiễn

TPHCM tổng điều tra thực trạng gần 295.000 doanh nghiệp để quản lý sát thực tiễn

(16/04/2021)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức phải xem cuộc tổng điều tra là cơ hội để đánh giá thực trạng sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, giúp công tác hoạch định chính sách, điều hành, quản lý kinh tế -xã hội của TPHCM và cả nước sát với tình hình thực tiễn.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Giải pháp nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Giải pháp nào để đạt hiệu quả cao nhất?

(16/04/2021)

Đại dịch COVID-19 xảy ra trong năm 2020, tiếp diễn vào năm 2021 là những trở ngại không nhỏ tới triển khai Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, nhất là đối tượng điều tra là doanh nghiệp, hợp tác xã.

Vĩnh Long: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng tổng điều tra kinh tế

Vĩnh Long: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng tổng điều tra kinh tế

(12/04/2021)

Thực hiện tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đã sớm triển khai ngay từ đầu tháng 3/2021. Tuy nhiên, sau hơn 1/3 chặng đường thực hiện, tiến độ điều tra được đánh giá còn chậm.
 

Đoàn công tác của BCĐTổng điều tra kinh tế Trung ương kiểm tra, giám sát tại Hải Phòng

Đoàn công tác của BCĐTổng điều tra kinh tế Trung ương kiểm tra, giám sát tại Hải Phòng

(12/04/2021)

Sáng 08/4/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (viết gọn là Đoàn công tác) Trung ương do ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ làm Trưởng Đoàn.