Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/09/2021
Kon Tum: Hoàn thành thu thập thông tin đúng phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Kon Tum: Hoàn thành thu thập thông tin đúng phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

(28/09/2021)

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon Tum (BCĐ tỉnh) đã tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đạt chất lượng tốt

Phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đạt chất lượng tốt

(27/09/2021)

Chiều ngày 24/9/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh.

Nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Công an

Nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Công an

(27/09/2021)

Chiều ngày 23/9/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Công an.

Lạng Sơn cơ bản hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

Lạng Sơn cơ bản hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

(27/09/2021)

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước, tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo tiến hành cả hai giai đoạn của TĐT theo đúng kế hoạch và đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác TĐT.