Quyết định xử phạt hành chính Đài Tiếng nói Việt Nam

Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TTTT.

Quyết định XPVPHC Công ty CP Viễn thông NewTelecom

Quyết định số 8/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hòa

Quyết định số 1/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Xử phạt vi phạm hành chính Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống

Quyết định số 3/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm

Kết luận số 82/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong

Kết luận số 83/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm

Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2020.

Quyết định Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 30/QĐ- HBXPVPHC ngày 7/12/2020.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.