Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên

Kết luận kiểm tra số 1039/KLKT-CXBIPH ngày 11/10/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt

Kết luận kiểm tra số 1170/KLKT-CXBIPH ngày 16/11/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa

Kết luận kiểm tra số 1228/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú

 Kết luận kiểm tra số 1227/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành

 Kết luận kiểm tra số 1229/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành.

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc (địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Kết luận thanh tra số 1069/KL-TTI ngày 10/10/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần In SGK TP⋅HCM

 Kết luận số 1085/KLTKT-CXBIPH ngày 24/10/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.