Danh sách, tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

Cập nhật ngày 22/6/2022.

 Quét mã QR:

20220622-m20-baochi.jpg

Hoặc bấm vào đây.

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020

Để xem toàn văn nội dung Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020 (Vietnam ICT Index 2020), độc giả vui lòng bấm xem tại đây.

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Cập nhật đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

Cập nhật đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.