Cần Thơ: Hướng đến chuyển đổi số trong nông nghiệp

 Chuyển đổi số trong nông nghiệp là một trong những hoạt động ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ hướng đến, nhằm minh bạch hóa trong quá trình sản xuất nông sản, triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản trên môi trường số và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Vĩnh Long ban hành Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số

 Bộ chỉ số này là căn cứ để các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị. 

Dấu ấn chuyển đổi số tại Thanh Hóa

 Thanh Hóa xác định xây dựng chính quyền số giúp phát triển kinh tế số, xã hội số và đặc biệt quan tâm đến đầu tư, phát triển hạ tầng trong chuyển đổi số. Nhờ đó, tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực.

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong những năm qua, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Để khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế - xã hội và phát triển các dịch vụ sáng tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số.

INFOGRAFIC: Ninh Bình tăng cường Quản lý nhà nước về báo chí, internet và mạng xã hội

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình chú trọng công tác quản lý nhà nước về báo chí, Internet và mạng xã hội. Cụ thể:

Cần Thơ: Chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh

 Ngày 19/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số”.

Điểm tin ngành Thông tin và Truyền thông, tuần 50 (từ 10/12 - 16/12)

Thông tin tổng hợp về hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông các địa phương được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tuần 50 (từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2022).

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long

 Ngày 06/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long và và phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh.

TP Hạ Long đi đầu trong chuyển đổi số toàn diện

 Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, TP Hạ Long đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp. Nhờ đó đến nay Hạ Long đã trở thành một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, kiến tạo sự phát triển cho xã hội.

Chỉ tiêu phát triển Kinh tế số tỉnh Ninh Bình năm 2022

 Một số chỉ tiêu đưa Kinh tế số Ninh Bình phát triển vượt bậc, đạt kế hoạch đề ra năm 2022.