Hội nghị “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2022”

 Sáng 13/12, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2022”. Tham dự có đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Bắc Ninh: Chuyển đổi số tạo cơ hội đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội

 Ngày 13- 12, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức đánh giá kết quả triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì.

Nông dân Sơn La với chuyển đổi số

 Hội Nông dân Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ.

Phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chuyển đổi số tại Phú Thọ: Nỗ lực và bài bản

 Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương với mục tiêu đáp ứng và giải quyết mọi nhu cầu để đảm bảo lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng mạnh mẽ.

Cà Mau: Chuyển đổi số giúp nâng tầm OCOP

 Ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối mới cho các doanh nghiệp, chủ thể; phát huy thế mạnh của sàn giao dịch thương mại điện tử là một trong những giải pháp, cũng là yếu tố quan trọng nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng, trong giai đoạn hiện nay.

Tuổi trẻ Thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ chuyển đổi số

 Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Thành phố Quảng Ngãi đang tích cực hỗ trợ người dân, cộng đồng từng bước tham gia vào quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh ở Quảng Ngãi.

Chuyển đổi số là nhằm phục vụ người dân

 Chuyển đổi số là nhằm phục vụ người dân. Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Đó là nhận định của ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tại Hội nghị "Nâng cao nhận thức về CĐS, chính quyền số" tổ chức sáng ngày 13/12/2022.

Hạ Long: Nỗ lực chuyển đổi số sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp

 Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030, với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những giải pháp đang được TP Hạ Long đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2022.

Kiên Giang: Thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025

Tỉnh Kiên Giang thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ số làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Phú Yên: Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của tỉnh

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.