Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai

 Quyết định số 44/QĐ-XPHC ngày 11/1/2023 xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh

 Kết luận kiểm tra số 28/KL-TTra ngày 9/1/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử đối với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh.

Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần Suppership Viêt Nam

 Kết luận kiểm tra số 1777/KL-TTra Công ty Cổ phần Suppership Viêt Nam 23/12/2022 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết luận kiểm tra Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

 Kết luận kiểm tra số 1719/KL-TTra ngày 15/12/2022 Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam của Thanh tra Bộ.