Kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 2,58%

Hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh… là những điểm tích cực trong bức tranh kinh tế năm 2021. Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý IV và năm 2021 diễn ra sáng 29/12, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%. Trong đó, quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%.

Nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hòa Bình

Sáng ngày 01/9 vừa qua, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hòa Bình.

Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Chiều ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo tỉnh).

Nam Định hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Cùng với cả nước, đến ngày 30-7-2021, tỉnh ta đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chính xác, hiệu quả, sớm 5 ngày so với kế hoạch đã đề ra. Việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng đạt 100%.

Thái Bình: Nghiệm thu cấp xã trong Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Thực hiện theo công văn số 11/BCĐ-TTT của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình, BCĐ cấp huyện đã tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra cá thể và tôn giáo đối với BCĐ cấp xã thời gian từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021.

Lạng Sơn: Ban Chỉ đạo họp đánh giá cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 18/8/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác triển khai, thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Thanh Hóa: Kết quả triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tính đến ngày 30/7/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ khâu thu thập thông tin tại đơn vị điều tra doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng.
 

Nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp

Sáng nay 19/8/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo tỉnh).

Hà Nam: Hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sau 5 tháng triển khai, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, các yêu cầu đề ra.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Quảng Nam diễn ra thuận lợi và thành công

Năm 2021, cùng với cả nước, Quảng Nam đã tiến hành triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐT) theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Với nhiều điểm đổi mới so với trước đây, trong đó nổi bật nhất là việc đổi mới phương pháp thu thông tin, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra: Thu thập bằng hình thức CAPI đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo; webform đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hiệp hội…

Cao Bằng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sau 5 tháng triển khai, Cao Bằng đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng tiến độ, đảm các yêu cầu đề ra, nhất là trong giai đoạn 2, điều tra về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo và tín ngưỡng, góp phần quan trọng trong thu thập thông tin về các lĩnh vực ngành nghề trên địa bàn tỉnh.