Bình Định: 9 huyện, thành phố hoàn thành đợt 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh cho hay, hiện có 9/11 huyện, thành phố (ngoại trừ TX An Nhơn và TX Hoài Nhơn) đã hoàn thành đợt 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tiền Giang: nghiệm thu 485/485 phiếu đạt yêu cầu

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Kết quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh Đồng Tháp tập trung cho các nhiệm vụ quan trọng như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phòng, chống dịch Covid-19, … nhưng nhìn chung cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tiến độ, cơ bản đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.

Phú Thọ: Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021: Hoàn thành chính xác, hiệu quả

Cùng với cả nước, đến ngày 30/7/2021 tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chính xác, hiệu quả. Việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng đạt 100%.

Quảng Bình: Hoàn thành công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình đã thành lập 152 Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp, bao gồm: 01 BCĐ Cấp tỉnh gồm 14 thành viên; 8 BCĐ cấp huyện với 97 thành viên; 143 BCĐ cấp xã với 707 thành viên (có 8 xã không đủ điều kiện thành lập BCĐ).

Lào Cai: Hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Mặc dù được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Sơn La: Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

Sau khi hoàn thành Tổng điều tra kinh tế giai đoạn I, tỉnh Sơn La đã triển khai Tổng điều tra giai đoạn II, thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Điện Biên: Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa quan trọng giúp các bộ, ngành và địa phương hoạch định chính sách phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trong 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 7 sẽ thu thập thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tỉnh.

Tuyên Quang hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Mặc dù địa bàn rộng, nhiều nơi đi lại khó khăn nhưng đến ngày hôm nay (31/7) cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành.

Hà Tĩnh hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 vừa hoàn thành. Hiện nay, dữ liệu về các đơn vị cần điều tra đã đồng bộ lên hệ thống.