Kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 2,58%

Hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh… là những điểm tích cực trong bức tranh kinh tế năm 2021. Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý IV và năm 2021 diễn ra sáng 29/12, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%. Trong đó, quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%.

Bộ TT&TT thành lập Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 29/01/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-BTTTT về việc thành lập Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương; trong đó thông tin thu thập được từ Điều tra doanh nghiệp năm 2021 đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Kết quả thu thập được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã. Điều tra doanh nghiệp năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, một số địa phương áp dụng dãn cách xã hội và cách ly ở các vùng trung tâm dịch; Ngành Thống kê áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác thống kê do đó Điều tra doanh nghiệp năm 2021 có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

Bắc Giang: Triển khai tổng điều tra Kinh tế và điều tra Cơ sở hành chính năm 2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch Tổng điều tra Kinh tế và điều tra Cơ sở hành chính năm 2021 trên đia bàn tỉnh.