Kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 2,58%

Hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh… là những điểm tích cực trong bức tranh kinh tế năm 2021. Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý IV và năm 2021 diễn ra sáng 29/12, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%. Trong đó, quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%.

Phú Yên: 90% số phiếu điều tra đủ điều kiện nghiệm thu

Chiều ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bắc Giang: Hoàn thành phiếu đạt yêu cầu 99,07% trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Giang.

Gia Lai đảm bảo tiến độ thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (viết gọn Tổng điều tra) ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-TCTK ngày 03 /9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, toàn tỉnh Gia Lai đã thành lập 01 BCĐ TĐT cấp tỉnh, 17 BCĐ TĐT cấp huyện và 201 BCĐ TĐT /220 xã (có 19 xã có dưới 50 cơ sở kinh tế không thành lập Ban chỉ đạo). Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Gia Lai đã tiến hành thực hiện các công việc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng phương án hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; ban hành nhiều văn bản về triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên: Cơ bản hoàn thành Tổng điều tra kinh tế 2021

Sau 5 tháng triển khai, cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Lạng Sơn: Tập trung rà soát, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tính đến hết tháng 7/2021, thực hiện tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, thông tin kê khai của toàn bộ các đối tượng trên danh sách nền đã được thu thập. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng thông tin, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã yêu cầu ban chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung rà soát các thông tin.

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên

Chiều ngày 13/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến.

Tiến độ thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tính đến ngày 01/9/2021

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đang bước vào giai đoạn nghiệm thu kết quả điều tra các cấp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động điều tra. Các hoạt động hiện nay chủ yếu tiến hành thông qua phần mềm hệ thống cung cấp trực tuyến và trao đổi qua điện thoại, không có hoạt động thực địa để xác minh, đối chiếu nên chất lượng phiếu ở một số địa phương còn có những hạn chế.

Dữ liệu cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cần được đảm bảo an ninh, an toàn

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tại Văn bản số 3508/BNV-BCĐ ngày 20/7/2021 về việc đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Sơn La: Nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh

Mới đây, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Sơn La (Ban Chỉ đạo tỉnh).

Châu Thành: Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 đạt trên 99%

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn hết sức phức tạp, nhưng cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) đạt trên 99% kế hoạch. Diễn ra từ 01/7/2021 đến nay, cuộc Tổng điều tra tiến hành thu thập thông tin đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, theo thống kê ban đầu, tổng số cơ sở điều tra trên địa bàn huyện đối với cá thể là 4.426 mẫu; 26 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đến ngày 30/8/2021, Châu Thành đã hoàn thành trên 99% số mẫu cá thể; hoàn thành 100% cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.