VNPT đổi số thành công mạng điện thoại cố định

(Mic.gov.vn) - 

0h ngày 5/10/2008, VNPT đã đổi số thành công mạng điện thoại cố định tại 55 tỉnh, thành phố. Như vậy, kể từ thời điểm này, các thuê bao cố định sẽ phải quay số theo cách mới, tức là thêm số 3 vào trước mỗi dải số thuê bao. VNPT sẽ duy trì cách quay số theo cách cũ trong thời gian 2 tuần. Đến 19/10, sẽ thống nhất áp dụng một cách quay số mới.


0h ngày 5/10/2008, VNPT đã đổi số thành công mạng điện thoại cố định tại 55 tỉnh, thành phố. Như vậy, kể từ thời điểm này, các thuê bao cố định sẽ phải quay số theo cách mới, tức là thêm số 3 vào trước mỗi dải số thuê bao. VNPT sẽ duy trì cách quay số theo cách cũ trong thời gian 2 tuần. Đến 19/10, sẽ thống nhất áp dụng một cách quay số mới.
Riêng khu vực Hà Nội mở rộng, các cuộc gọi nội tỉnh của Hà Tây cũ, khu vực huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc Lương Sơn (Hòa Bình) là Xuân Tiến, Đông Xuân, Yên Bình, Yên Trung chỉ được áp dụng một cách gọi là quay số mới trực tiếp bằng cách thêm số 3 đằng trước.

Đây là lần đổi số diện rộng lớn thứ 2 của VNPT. Trước đó, vào năm 1996, VNPT đã tiến hành đổi số điện thoại cố định trên toàn quốc. Năm 2007, VNPT cũng đã đổi số mạng cố định tại 7 tỉnh, thành phố từ 7 số lên 8 số.

VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)