Dự án Nâng cấp 02 trạm KS điều khiển từ xa tại Huế và Quy Nhơn thuộc TT TSVTĐ khu vực III lên trạm loại 1


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Thừa Thiên Huế; Quy Nhơn, Bình Định

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 12.958 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đang hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)