Cục Viễn thông thông báo mời thầu: gói thầu "Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 trực thuộc Cục Viễn thông tại TP. Đà Nẵng"


 THÔNG BÁO MỜI THẦU

 
- Tên Bên mời thầu: Cục Viễn thông.
- Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 trực thuộc Cục Viễn thông tại TP. Đà Nẵng”.
- Tên phương án: Thuê trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 trực thuộc Cục Viễn thông tại TP. Đà Nẵng.
- Nguồn vốn: Từ phí, lệ phí được phép để lại của Cục Viễn thông theo quy định.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2011 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2012 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 - Cục Viễn thông, số 42 đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511-3843007, Fax: 0511-3843007.
- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).
- Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 - Cục Viễn thông, số 42 đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng.
- Thời điểm đóng thầu: vào 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2012.
- Bảo đảm dự thầu:
+ Số tiền bảo đảm: 25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn);
+ Hình thức bảo đảm: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Trường hợp bảo lãnh do một ngân hàng, tổ chức tài chính ở nước ngoài phát hành thì phải phát hành thông qua chi nhánh tại Việt Nam hoặc phải được một ngân hàng của Việt Nam có quan hệ đại lý với ngân hàng, tổ chức tài chính phát hành xác nhận trước khi gửi bên mời thầu.
 
HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 04 tháng 01 năm 2012 tại Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 - Cục Viễn thông, số 42 đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng. 

Cục Viễn thông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)