Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện -VTC


 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1 thành viên thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là doanh nghiệp kinh doanh có 100% vốn Nhà nước hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Multimedia Corporation.
Tên viết tắt : VTC
Địa chỉ liên hệ: Tầng 16-17, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Hà Nội
Điện thoại: 19001530; Fax: 04.44501100
Email: family@vtc.vn
Website: http://vtc.org.vn
 
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên:
Ông Lưu Vũ Hải
Email: lvhai@vtc.vn
Thành viên Hội đồng thành viên:  
Ông Đàm Mỹ Nghiệp
Email: dammynghiep@vtc.vn
 
Thành viên Hội đồng thành viên:
Ông Nguyễn Khả Dân
Email: dan.nguyen@vtc.vn
Thành viên Hội đồng thành viên: 
Bà Lê Việt Thương Huyền
Email: huyen.le@vtc.vn
Thành viên Hội đồng thành viên: 
Ông Nguyễn Vũ Tuấn
Email: vutuan.nguyen@vtc.vn
 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc: 
Ông Đàm Mỹ Nghiệp
Phó Tổng giám đốc
Ông Dương Thế Lương
Email: luong.duong@vtc.vn


Phó Tổng giám đốc 
Ông Lê Kinh Lộc 
Email: loc.le@vtc.vn


Phó Tổng giám đốc 
Bà Phùng Thị Thanh Phương
Email: phuong.phung@vtc.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)