Thông tin liên hệ


 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC)

 

tru-so-moi-4-9-a-copy_1.jpg

 

+ Bộ Thông tin và Truyền thông
- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.39437097
- Fax: 024.38260477
 
 
+ Ban Biên tập Cổng TTĐT Bộ:
- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.35563461
- Fax: 024.35563458
 

+ Các đơn vị thuộc Bộ

+ Các Sở Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)