Công đoàn Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam


 Địa chỉ: 13 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37741569              Fax: 024.39720236

Email: congdoantttt@mic.gov.vn

Website: http://congdoantttt.org.vn/

Chủ tịch:

Ông Chu Văn Bình

Điện thoại: 024.32321700

Email: cvbinh@mic.gov.vn

 Phó Chủ tịch:

- Ông Trần Vũ Hà

Điện thoại: 024.32321705

Email: tvha@mic.gov.vn

- Bà Tăng Thị Hoa

Điện thoại: 024.37741579

Email: tthoa@mic.gov.vn

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Ông Thái Bình Thịnh

Điện thoại: 024.32321707

Email: tbthinh@mic.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Bình

Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Ông Lê Văn Quang

Điện thoại: 024.37741571

Email: lv_quang@mic.gov.vn

Ban Tài chính:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Đức

Điện thoại: 024.37741579

Ủy ban kiểm tra:

Chủ nhiệm: Ông Lã Văn Thanh

Điện thoại: 024.37741568

Email: lvthanh@mic.gov.vn

Ban Tuyên giáo:

Trưởng ban: Ông Phạm Xuân Hiên

Điện thoại: 024.37741582

Email: pxhien@mic.gov.vn

Ban Chính sách - Pháp luật:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sung

Điện thoại: 024.32373239

Email: nvsung@mic.gov.vn

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Bá Minh

Ban Nữ công:

Trưởng ban: Bà Nguyễn Thúy Lan

Điện thoại: 024.32444350

Email: nt_lan@mic.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả