Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng


20181101-m21.jpg

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ:  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

                 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

                 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sinh ngày: 24/7/1962

Quê quán: Từ Sơn- Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

botruong.png

 - Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác pháp chế và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

- Trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 17)