Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí điện tử VietTimes


Ngày 17/8/2018, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có Kết luận thanh tra số 543/KL-TTra về việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí điện tử VietTimes. Nội dung kết luận xem trong tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Nguồn: Thanh tra Bộ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)